Európsky fond regionálneho rozvoja

Zavadzanie modernej a ekologickej technológie do procesov povrchových úprav kovov

Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania kovov a plastov.