Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania kovov a plastov.

Spoločnosť GPU, s.r.o. Levoča vypracovala projekt zvýšenia úrovne  technológie  pokovovania v oblasti presného merania hrúbok galvanických povlakov pod názvom: „Zefektívnenie technológie galvanického pokovovania  kovov a plastov“.
Projekt bude realizovaný nákupom prístrojov pre nedeštruktívnu metódu merania hrúbok  na princípe rtg spektrometrie a colometrickej   metódy.

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE cestou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Riadiaci orgán:        Ministerstvo hospodárstva SR

Prijímateľ podpory:    GPU, s.r.o. Levoča, Novoveská cesta 31, 054 01  Levoča

Operačný program:    Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Kód výzvy:        KaHR – 111DM – 1301

Dátum začatia:        07/2015

Dátum ukončenia:    10/2015

Výška podpory:  34 478,80 Eur

Miesto realizácie:    Levoča, Novoveská cesta 31,    

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie