Investícia do Vašej budúcnosti

   Spoločnosť GPU, s.r.o. Levoča realizovala projekt zavedenia inovatívnej enviromentálne nezávadnej technológie odmasťovania kovových súčiastok v parách organických rozpúšťadiel, pod názvom „Zavadzanie modernej a ekologickej technológie do procesov povrchových úprav kovov“.
Projekt bol realizovaný nákupom odmasťovacieho stroja.

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ  ÚNIE cestou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Riadiaci orgán:  Ministerstvo hospodárstva SR

Prijímateľ podpory:  GPU, s.r.o. Levoča, Novoveská cesta 31, 054 01  Levoča

Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  

Kód výzvy:  KaHR – 111DM – 0801

Dátum začatia:  07/2009

Dátum ukončenia:  11/2009

Výška podpory:  55 600 Eur

Miesto realizácie:  Levoča

 

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Dalšie informácie